ใครอยากสูงต้องอ่าน กับเทคนิคยืดความยาวกระดูกให้สูงสั่งได้

ทำบุญสวยชาติหน้า ทำหน้าสวยชาตินี้ แต่ถ้าอยากสูง ไม่ต้องรอชาติหน้าหรือวาสนา ก็สามารถสูงได้อย่างใจ กับเทคนิคยืดความยาวกระดูกให้สูงขึ้นได้ ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีมากขึ้น ใครอยากสูงต้องอ่านเลยค่ะ

ศัลยกรรมเพิ่มความสูงคืออะไร

การศัลยกรรมเพิ่มความสูง หรือการผ่าตัดเพิ่มความสูง ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีร่างกายที่สูงขึ้น อันที่จริงแล้วนั้นมีวิธีการและเทคนิคมากมายในการช่วยเพิ่มความสูง เช่น การผ่าตัดแก้ความผิดรูปของกระดูกสันหลังที่คดหรือโก่ง เมื่อได้รับการแก้ไขความผิดรูป บางครั้งสามารถเพิ่มความสูงขึ้นได้ในทันทีหลังผ่าตัด โดยการผ่าตัดนี้นั้นจะแก้ไขความคดโก่งของกระดูกสันหลังให้กลับมาตรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้เราสามารถสูงขึ้นได้นั่นเอง

 

เทคนิคยืดกระดูก ทำให้สูงขึ้นได้อย่างไร

การยืดกระดูก (Distraction Osteogenesis) การผ่าตัดแยกกระดูกรวมถึงกระบวนหลังผ่าตัดในการยืดความยาวของกระดูก และเนื้อเยื่อโดยรอบ( ผิวหนัง กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และหลอดเลือด) ในอัตราที่เหมาะสม โดยใช้อุปกรณ์ภายนอก (external fixator) หรืออุปกรณ์ภายใน (internal fixator) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจะได้ความยาวของกระดูกนั้นอย่างถาวร (หากเป็นการยืดความยาวกระดูกช่วงล่างของร่างกาย คือกระดูกต้นขา กระดูกขา หรือทั้งสองแห่ง ก็จะได้ความสูงเพิ่มขึ้นอย่างถาวร) ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีขึ้นบ่อยในปัจจุบัน ใช้เพื่อแก้ไขความพิการผิดรูป หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ซึ่งหากทำในรยางค์ล่างหรือขาสามารถทำให้ความสูงเพิ่มขึ้นได้ โดยหลักการยืดกระดูก มีด้วยกัน 2 อย่าง คือ

1. การใช้เครื่องมือยึดและยืดกระดูกจากภายนอกหรือภายใน ตัดกระดูกท่อนที่ต้องการยืดที่กลางลำกระดูก แล้วใช้เครื่องมือยึดกระดูกนั้นดึงกระดูกแยกออกจากกันอย่างช้า ๆ ประมาณวันละ 1 มม. ความยาวของกระดูกค่อย ๆ เพิ่มขึ้น เมื่อได้ความยาวเพิ่มขึ้นเท่าที่ต้องการแล้ว ก็นำเครื่องยึดและยืดกระดูกออก ดามกระดูกภายด้วยโลหะและปลูกกระดูกด้วยกราฟกระดูกจากกระดูกเชิงกรานหรือกระดูกจากธนาคารกระดูก หลักการนี้นายแพทย์ Wagner แห่งประเทศเยอรมันนีเป็นผู้คิดค้นและเสนอผลการรักษาเป็นคนแรก รวมทั้งประดิษฐ์เครื่องมือยืดกระดูกจากภายนอกที่ยึดกระดูกในระนาบเดียว มีส่วนไขยืดกระดูกในตัว ยึดกระดูกด้วยแท่งโลหะขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

2. การใช้เครื่องมือยึดและยืดกระดูกจากภายนอกหรือภายในแล้วตัดกระดูกท่อนที่ต้องการยืดตามขวาง โดยตัดเฉพาะเปลือกกระดูก ไม่ตัดกระดูกที่อยู่ในโพรงกระดูก มักตัดกระดูกส่วนที่อยู่ใกล้ข้อที่มีโพรงกระดูกใหญ่ แล้วรอให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ในบริเวณที่ตัดกระดูก ประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ แล้วจึงค่อย ๆ ยืดกระดูกออกวันละ 1 มม. พบว่าเกิดการสร้างกระดูกที่ปลายหน้าตัดของกระดูก กระดูกที่ร่างกายสร้างขึ้นใหม่นี้เจริญยืดยาวออกตามแรงดึง เมื่อได้ความยาวเพิ่มขึ้นตามต้องการก็หยุดยืดกระดูก ผู้ป่วยสามารถเดินลงนำหนักทั้งที่มีเครื่องยึดและยืดกระดูก ร่างกายจะสร้างกระดูกขึ้นใหม่ที่หน้าตัดจนเต็ม เมื่อมีกระดูกเกิดขึ้นใหม่มากและแข็งแรงพอก็ผ่าตัดนำเครื่องยึดและยืดกระดูกออก ผู้ที่เสนอหลักการผ่าตัดนึ้คื นายแพทย์ Ilizarov

 

จากประเทศยูเครน ได้คิดค้นเครื่องมือยึดกระดูกจากภายนอกชนิดหลายระนาบ โดยมีส่วนหลักเป็นห่วงกลมล้อมรอบขาหรืแขนที่ต้องการยืดออก ใช้แท่งโลหะขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.6 มม.หลาย ๆ แท่ง แทงทะลุกระดูก แล้วดึงให้แท่งโลหะตึงก็สามารถยึดกระดูกได้แข็งแรง

ในประเทศไทย จะทำการผ่าตัดแก้ความพิการผิดรูปของผู้ป่วยที่มีขาแขนยาวไม่เท่ากัน รวมทั้งบริเวณกระดูกที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น โรคของกระดูก ได้แก่การติดเชื้อของกระดูก เนื้องอกของกระดูก, กระดูกที่ผิดปกติแต่กำเนิด และการบาดเจ็บของกระดูก โดยมากการเพิ่มความสูงเพื่อความสวยงามนั้นมักจะไม่นิยมทำ โดยแพทย์จะพิจารณาความจำเป็น โดยเฉพาะในผู้ที่มีความพิการแต่กำเนิด เช่น เตี้ยผิดปกติ หรือกระดูกมีความผิดปกติแล้วส่งผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น กระดูกสันหลังคด โก่ง

เรานิยมทำการผ่าตัดยืดกระดูกในผู้ป่วยที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวที่กระดูกสามารถหายจากการบาดเจ็บและเชื่อมติดกันได้เร็ว ในผู้ป่วยเด็กเล็กผลการผ่าตัดไม่ดีด้วยการยืดกระดูกมักทำให้ศูนย์การเจริญเติบโตของกระดูกท่อนนั้น ที่อยู่บริเวณปลายกระดูกเกิดการบาดเจ็บ กระดูกนั้นอาจหยุดเจริญเติบโต และด้วยกระดูกเด็กเล็กบางอาจไม่สามารถยึดกระดูกได้แน่น ทำให้เกิดการเอียงตัวของกระดูกและกระดูกที่ถูกยืดออกติดผิด

 

สรุปง่าย ๆ เกี่ยวกับกระบวนการยืดกระดูก

แพทย์จะพิจารณาถึงความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมพูดคุยกับผู้ป่วยให้เข้าใจตรงกันถึงสัดส่วนและความสูงที่ต้องการ มีกระบวนการดังนี้

1. การผ่าตัดแยกกระดูกและยึดกระดูกด้วยอุปกรณ์ แพทย์จะทำการเปิดแผลขนาดเล็กเพื่อให้มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยที่สุด แล้วใช้อุปกรณ์แยกกระดูกที่ต้องการออกเป็นสองส่วน (Corticotomy) หลังจากแยกออกจากกันแล้ว แพทย์จะทำการยึดกระดูกให้มั่นคงอยู่ในแนวเดิมด้วยอุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์นี้นอกจากจะยึดกระดูกแล้วยังสามารถปรับยืดกระดูกได้ในขั้นตอนถัดไป อุปกรณ์จะแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ อุปกรณ์ที่ยึดและยืดกระดูกจากภายนอก และอุปกรณ์ที่ยึดและยืดกระดูกจากภายใน

2. ระยะยืดกระดูก (Distraction Phase) หลังจากการผ่าตัดจะพักประมาณ 5-7 วัน จากนั้นจะเข้าสู่ระยะยืดกระดูก โดยระยะนี้ผู้ที่เข้ารับการยืดกระดูกจะทำการปรับอุปกรณ์ของตัวเองวันหละ 3-4 ครั้งเพื่อให้อุปกรณ์ที่ยืดกระดูกยืดออก (ในแต่หละอุปกรณ์ยึดและยืดกระดูกจะมีวิธีการแตกต่างกัน) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 มิลลิเมตรต่อวัน ตัวอย่างเช่นปรับครั้งหละ 0.25 มิลลิเมตรต่อครั้ง 1 วันทำ 4 ครั้ง เมื่อทำการยืดความยาวกระดูกตามที่ต้องการ ก็จะสิ้นสุดระยะยืดกระดูก

3. ระยะรอกระดูกแข็งตัว (Consolidation Phase) ที่ระยะนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการสร้างกระดูกขึ้นตามแนวที่ทำการยืด จนเมื่อการสร้างกระดูกเกิดขึ้นจนแข็งแรงพอ อุปกรณ์ที่ใช้ยืดและยืดกระดูกก็จะไม่มีความจำเป็น และสามารถถอดออกได้

  • ข้อเสียการเพิ่มความสูงด้วยวิธียืดกระดูก
  • ยุ่งยาก ใช้เวลานาน
  • ค่าใช้จ่ายสูง
  • มีความเจ็บปวดมากในแต่ละขั้นตอน

นี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครที่มีปัญหาความผิดปกติแต่กำเนิดหรือกระดูกที่ผิดปกติและใช้ชีวิตได้ลำบาก แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังไม่มีวิธีการใดที่จะสูงขึ้นถาวรในกรณีที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว

 

บทความ อื่นๆ

บทความ อื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *