Unfinished Love ความรักไม่สมหวังคือความโรแมนติกที่ยั่งยืน

ใครเคยมีความรู้สึกว่า เราไม่สามารถลืมใครบางคนได้แม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้วบ้างคะ นั่นคงไม่แปลกหรอกค่ะ