เมื่อตอนจบของความรักไม่ได้แปลว่า Happy Ending เสมอไป

เมื่อใดก็ตามที่ความรักเริ่มต้นขึ้น มันไม่ใช่ฉากจบหรือฉากสุดท้าย ที่ต้องสมบูรณ์แบบทุกครั้งไป แต่มันเป็นเพียงแค่ฉากเริ่มต้นของชีวิต