พาเที่ยว 9 วัดสวยทั่วไทย สะสมแต้มบุญ อิ่มตา อิ่มใจ สดใสทั้งทริป

เมืองไทยมีวัดวาอารามมากมาย นอกจากจะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว ยังเป็นสถานที่เที่ยวที่เราสามารถทั้งไปไหว้พระสักกระ