7 ประโยคชวนรักล่ม ถ้าไม่อยากเลิกกัน อย่าพูดกับแฟนเด็ดขาด

การเป็นแฟนกันก็ย่อมจะทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ความไม่ธรรมดามันอยู่ตรงที่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล