อยากมีรักต้องรู้จักกล้าให้เป็น

ความสัมพันธ์ไม่ว่าในรูปแบบคนใกล้ชิดภายในครอบครัว หรือแม้กระทั่งมีระยะห่างภายใต้รูปแบบของคนในสังคม

2 Comments