แชร์ 7 ที่พัก สโลว์ไลฟ์ ปี 2022 ธรรมชาติและพักปอดสูดอากาศดี

จะว่าไปในช่วง 2-3 ปีให้หลังมานี้ จังหวัดทางภาคเหนืออย่างจังหวัดน่าน กลายเป็นจังหวัดที่แสนจะป็อบปูลาร์ขึ้นมา