จะทำอย่างไร ถ้าเรายังทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆ

เคยไหมบางครั้งคนเราก็มักจะทะเลาะกับคนรักด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง และซ้ำร้ายก็ยังเป็นการทะเลาะกันแบบวนลูป

1 Comment