ชีวิตคู่ที่ดี ต้องไม่ทะเลาะกัน จริงหรือ

เมื่อเรารู้จักคนรักของเราดีมากพอ เข้าใจโลกภายในของเขา รู้ว่าเขาโตมาอย่างไร และผ่านอะไรมา มีแผลอะไรในใจ