ความรัก ให้ “โอกาส” กี่ครั้งถึงจะเพียงพอ

เคยนั่งดูรายการหนึ่งทางทีวี เป็นรายการที่นำความคิดเห็นของประชาชนเดินถนนทั่วไป มาทำเป็นโพล โจทย์ของวันนั้นมีอยู่ว่า