ทำไมความรักที่ดูเหมือนจะดีในตอนแรก แต่กลับไม่ยั่งยืน

จะว่าไปสถิติการหย่าร้างของคนยุคนี้ ไม่ว่าจะชนชาติไหนก็มีไม่น้อยเลยนะฮะ เราอาจจะเคยได้ยินหรือได้เห็นบรรดาคู่รัก