ความรักจะเติบโต เมื่อเรียนรู้ความต่างเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้น

ในโลกนีไม่มีใครเหมือนเราทั้งหมด พี่น้องฝาแฝดก็ยังแตกต่างกัน ความแตกต่างระหว่างเพศชาย เพศหญิงนั้นมีมากมาย