คบรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง ข้อดีข้อเสียของการมีแฟนรุ่นใหญ่

ไหน ๆ มีใครคนไหนบ้างที่แพ้ทางหนุ่มรุ่นใหญ่ แค่เห็นก็ใจอ่อนระทวยแล้ว เชื่อว่าบางคนที่คบกับหนุ่มรุ่นใหญ่ก็มีความกังวลใจในช่วงอายุ