ถ้าไม่พูดจะรู้ไหม : อะไรทำให้การสื่อสารระหว่างหญิงชายต่างกัน

เชื่อไหมคะ ว่าแม้เราจะสื่อสารด้วยภาษาเดียวกัน แต่เราก็ยังเข้าใจความหมายที่แตกต่างกัน เหตุผลก็มาจากความรู้สึกนี่ล่ะค่ะ